Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kryteria jakościowe

Aby uzyskać decyzję o wsparciu, poza spełnieniem kryterium ilościowego nowa inwestycja musi spełniać kryteria jakościowe:

oraz

Kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż sześciu punktów w przypadku woj. dolnośląskiego i woj. wielkopolskiego oraz pięciu punktów w przypadku woj. opolskiego, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów jakościowych.

Przepisy dokładnie określają kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług oraz przemysłowym.

Kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego:

Wersja XML